Sekretesspolicy

Besökarnas rätt till integritet och konfidentialitet utgör en bärande policy i vårt besökarbemötande. Boilers.se är en konsumentinriktad nätportal och står således – i alla avseenden – på konsumentens sida.

För att finansiera vår verksamhet upplåter vi emellertid webbplatsutrymme till externa annonsörer. Google – som är en av dessa – använder sig av sin DART-cookie för att kunna kartlägga besökarnas surfbeteende med avsikt att anpassa annonsinnehållet efter besökarnas unika behov. De besökare som inte vill få sitt surfbeteende analyserat i annonsvisningssyfte, kan enkelt blockera cookies i webbläsaren, alternativt kontakta berörd annonsör personligen.