Vedeldad varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Vedeldade varmvattenberedare – eller så kallade kokgrytor – som värmer vattnet direkt med anslutande eldstad – är ovanliga lösningar för uppvärmning av tappvatten. Däremot förekommer de i fritidshus och badstugor utan elektricitet.

Kokgryta
Många s.k. kokgrytor – som denna rostiga modell – marknadsförs i Sverige under falsk etikett som vedeldade varmvattenberedare.

Sponsrade länkar

I svenska villahushåll är det vanligt med integrerade förrådsberedare i ackumulatortankar, som är kopplade till vedpannor. Vedeldade varmvattenberedare – med separat eldstad i anslutning till själva beredaren – är emellertid mycket ovanliga i privatbostäder. Denna typ av lösningar är snarare vanligt förekommande i vedeldade badstugor och fritidshus utan indragen elektricitet. Den som har en vedeldad bastu har t.ex. möjlighet att installera en enkel vattentank, med kran för tappning av vattnet, ovanför det vedeldade bastuaggregatet. Vattnet värms sedan enkelt upp av vattenångan och de heta stenarna. Notera dock att denna typ av varmvattenberedare är att likna vid en kokgryta, då den saknar anslutning till vattennätet och därmed måste fyllas på manuellt.

Vedeldade varmvattenberedare för tappvatten

Varmvattenberedare utomhus
Denna vedeldade varmvattenberedare hittade vi i en trädgård i Storbritannien. Beredaren tillvaratar regnvatten och värmer upp det på ett fiffigt sätt; det varma vattnet transporteras sedan till tappställena via det topplacerade utloppsröret.

Den tyska tillverkaren Kaldewei tillhandahåller en varmvattenberedare, som klarar av att värma vatten under tryck. Beredaren – som i skrivande stund kan beställas via webbutiken beredaren.se – kan således kopplas mot tryckvatten och användas i vanliga privatbostäder. Den modell – som finns på den svenska marknaden – har en effekt på 8 kW, 60 liters tankvolym och dusch med direktanslutning till varmvattenberedaren. Beredaren kan monteras inomhus och skorstensröret löper diskret genom varmvattenberedaren. Priset uppgår i skrivande stund till drygt 8000 kronor.

Kokgrytor för växtfärgning och kräftkokning utomhus

På den svenska marknaden finns även en rad s.k. kokgrytor med vedkaminen placerad undertill. Dessa är idealiska för utomhusaktiviteter såsom växtfärgning och kräftkokning under sommarhalvåret. Däremot är de inte kompatibla med inomhusanvändning, då de varken kan kopplas till skorstenar eller till vattennätet.