Varmvattenberedare till fritidshus

Sponsrade länkar

Värm upp fritidshuset med ett antal små genomströmningsberedare eller en central varmvattenberedare med exempelvis 50 liters vattenkapacitet.

Liten förrådsberedare - tankberedare
Elanslutningarna i fritidshus är inte alltid kompatibla med genomströmningsberedare, som förknippas med en hög momentan elförbrukning. Att installera en tankberedare som denna, brukar däremot vara ett fungerande alternativ.

Sponsrade länkar

Merparten av fritidshusen i Sverige har en separat varmvattenförsörjning och uppvärmning, vilket motiveras av att den vanligaste uppvärmningsformen i fritidshus och sommarstugor fortfarande är direktverkande el. Likaså finns det sällan någon anledning att skaffa ackumulatortank till fritidshus, vilket är grunden för den vanligaste formen av integrerad värme- och varmvattenförsörjning.

Central eller punktvis uppvärmning

I fritidshus och sommarstugor kan man välja mellan att installera en central eldriven varmvattenberedare med omkring 50 liters vattenkapacitet, en gasolberedare (vanligt alternativ i de fall fritidshusen saknar elförsörjning) samt enskilda genomströmningsberedare i anslutning till varje tappställe. Fördelen med att montera separata genomströmningsberedare vid dusch, diskbänk och handfat är att den totala energiförbrukningen minimeras – man slipper nämligen värma upp vatten ”på tomgång”. Varmvattnet, som tappas upp, värms nämligen upp samtidigt som det förbrukas. Tänk dock på att genomströmningsberedare kräver en hög effekt, vilket innebär att man inte kan tappa varmvatten på många tappställen samtidigt utan att riskera att elnätet överbelastas.

Legionella i varmvattenberedare

Många fritidshusägare – som låtit installera vanliga varmvattenberedare med vattentank – försöker spara energi genom att koppla ifrån varmvattenberedaren under den tid då man inte vistas i fritidshuset. Risken med denna typ av besparingsmetoder är dock att legionellabakterier förökar sig i det stillastående vattnet i varmvattenberedaren; dessa bakterier överlever i temperaturer mellan 0 och 50 grader. För att döda bakterierna krävs således att vattnet hettas upp ordentligt innan man – efter en lång bortavaro – tar sin första dusch i fritidshuset.

Fördelen med genomströmningsberedare i fritidshus är att man slipper värma vatten på tomgång.