Varmvattenberedare med genomströmning

Sponsrade länkar

Varmvattenberedare med genomströmningsfunktion kan delas in i två undertyper; värmeväxlare och ackumulatortankar med värmeslingor.

Gammal ackumulatortank
Ackumulatortankar är i regel försedda med genomströmningsslingor i vilka varmvattnet strömmar i uppåtgående riktning.

Sponsrade länkar

Generellt råder en begreppsförvirring i fråga om varmvattenberedare med genomströmning. En genomströmningsberedare är i klartext inget annat än en värmeväxlare; med andra ord en beredartyp som värmer upp vattnet samtidigt som det förbrukas. Denna typ av varmvattenberedare är påfrestande för bostadens elsystem i den bemärkelsen att de kräver en hög effekt för att kunna direktvärma vattnet. På marknaden finns olika typer av genomströmningsberedare – tappvattenautomater (värmeväxlare som kopplas till ackumulatortanken) och enskilda småberedare som kopplas till varje enskilt tappställe. Den senare modellen påträffas ofta på billiga hotell i Östeuropa och Asien.

Värmeslingor i ackumulatortank

I större villahushåll är varmvattenförsörjningen ofta integrerad med värmepannan. Många ackumulatortankar har värmeslingor inne i själva tanken som värmer upp vattnet med hjälp av genomströmning med cirkulation nerifrån uppåt. Denna typ av varmvattenförsörjning skiljer sig från de genomströmningsberedare som nämns i det föregående i den enda bemärkelsen att det inte rör sig om någon värmeväxlare – varmvattnet värms inte upp med el och kan därför ta slut när det övriga vattnet i ackumulatortanken svalnat.

Nackdelar med värmeslingor i tankar

En klar nackdel med värmeslingor i ackumulatortankar är att varmvattnet tar lång tid att värma upp efter att vattentemperaturen i ackumulatortanken svalnat av. För att åter få en fungerande vattenförsörjning, måste man nämligen vänta på att ackumulatortanken tillförts nytt varmvatten från den centrala värmepannan.

Ackumulatortankar har en genomströmningsfunktion med uppåtgående cirkulation i slingor.