Varmvattenberedare med 30 liters vattenvolym

Sponsrade länkar

En tankberedare med 30 liters volym täcker varmvattenförsörjningen i mindre fritidshus med två eller tre parallellt boende personer. Men i så fall måste man hushålla med varmvattnet och undvika att duscha i direkt anslutning till varandra.

Tappvarmvatten
I ett hushåll med en 30 liters burkberedare får man räkna med att snåla kolossalt med varmvattnet.

Sponsrade länkar

Räkna med att en varmvattenberedare med 30 liters tankvolym med nöd och näppe kan täcka varmvattenbehovet i mindre fritidshus. I de fall vattentemperaturen är inställd på 80 grader – vilket brukar vara den högsta möjliga temperaturinställningen för tankberedare – genererar 30 liter 80-gradigt vatten den dubbla mängden 40-gradigt duschvatten. Denna mängd räcker till mellan sju och åtta minuters effektiv duschning med s.k. snålmunstycke.

Anslutningar och egenskaper

Merparten av förrådsberedarna med 30 liters tankvolym har en effekt på mellan en och två kW och kopplas i regel till 230V. Effekten ökar sedan successivt i förhållande till tankvolymen. I sammanhanget bör man tänka på följande:

  • Tänk på att det kan vara just elanslutningarna i fritidshusen, som sätter käppar i hjulen för den som vill köpa stora tankberedare. En beredare med effekt på uppemot fyra kW, kan behöva kopplas in på separat säkring/fas för att inte utarma hela elsystemet.
  • Detsamma gäller för dem som vill installera genomströmningsberedare som värmer vattnet direkt i samband med att det används. Såväl större tankberedare som genomströmningsberedare kräver i regel en så hög momentan elförbrukning att man bör rådgöra med fackman om den befintliga installationen är kompatibel med dessa alternativ.

För fritidshus och stugor, med begränsningar i elinstallationen, kan det således vara säkrast att hålla till godo med en liten varmvattenberedare. Merparten av beredarna med 30 liters tankvolym är emaljerade och isolerade med formgjuten polyuretan.

En liten beredare med hög effekt kan behöva kopplas in på separat säkring.