Varmvattenberedare med 10 liters tankvolym

Sponsrade länkar

Det finns gott om tankberedare med vattentankar på tio liter. Dessa är lämpliga att montera i fritidshus och vid enstaka tappställen eller duschanläggningar.

Snålmunstycke
Vattenmängden i en varmvattenberedare med 10 liters tankvolym räcker i bästa fall till en snabbdusch med snålmunstycke.

Sponsrade länkar

Tankberedare med tio liters vattentank kan sällan täcka varmvattenförsörjningen vid mer än enstaka tappställen. Den som funderar på att montera en varmvattenberedare i ett fritidshus med varmvattenanslutningar i både kök och badrum, bör – såvida inte utrymmet utgör en begränsning – välja att installera en beredare med minst 30 liters volym. En tiolitersberedare räcker emellertid utmärkt för att förse enskilda tappställen med varmvatten; i praktiken genererar ju en tioliters varmvattenberedare 20 liter 40-graditgt tappvarmvatten – förutsatt att vattentemperaturen är inställd på 80 grader.

Tankberedare med liten vattenvolym – att tänka på inför köp

I de fall en tioliters varmvattenberedare ska täcka varmvattenförsörjningen vid multipla tappställen, bör man alltid tänka på följande:

  • Montera varmvattenberedaren på en plats där röravstånden till tappställena är ungefär lika långa. I annat fall riskerar stora delar av varmvattnet att bli kvar i ledningarna, vilket bidrar till en högre energiförbrukning samt att vattnet tar slut snabbt. Glöm inte heller att isolera rören med PVC-skikt och rörskum.
  • Montera snålspolande kran- och duschmunstycken för maximal vattenbesparing. Om varmvattenflödet är begränsat till 5 liter i minuten, kan en tiolitersberedare – som är inställd på maximal effekt – generera fyra minuters 40-gradigt duschvatten.
  • Köp gärna varmvattenberedare med särskilt frostläge – i annat fall måste man tappa ur beredaren ifall den riskerar att stå oanvänd i kalla utrymmen under en längre tid.
  • Mindre tankberedare kan köpas såväl i övermonterat som i undermonterat utförande. Prislappen brukar vara densamma.

Hölje och isoleringsstandard

Mindre tankberedare brukar vara emaljerade för att klara av även aggressiva vattentyper. Tänk på att isoleringen spelar stor roll för energiförbrukningen – i skrivande stund är formgjuten polyuretan det i särklass bästa isoleringsalternativet för tankberedare.

Det finns gott om burk- och tankberedare med små vattentankar.