Tömma varmvattenberedare

Sponsrade länkar

I de fall man låtit installera en varmvattenberedare i fritidshuset – och huset försätts i dvala under vinterhalvåret – bör varmvattenberedaren tömmas på vatten. Nedan följer en enkel tömningsinstruktion.

Ventiler till varmvattenberedare
Varmvattenberedaren tappas på vatten via säkerhetsventilen. Tänk dock på att ansluta ventilen till ett s.k. dräneringsrör, som leder vattnet till en golvbrunn.

Sponsrade länkar

Börja alltid med att koppla bort varmvattenberedaren från elnätet innan tömningen påbörjas. Stäng därefter av det inkommande kallvattnet – merparten av varmvattenberedarna brukar ha en s.k. avstängningsventil någonstans på kallvattenledningen som leder in vattnet i beredaren. Öppna sedan säkerhetsventilen (moderna säkerhetsventiler har ett s.k. tömningsläge) och tappa ut vattnet. Tänk på att beredaren töms snabbt – var därför noga med att leda vattnet in i en golvbrunn eller balja.

Ytterligare tips inför tömningen

I samband med att man försöker tömma varmvattenberedaren via säkerhetsventilens tömningsläge, finns det risk för undertryck i beredaren; något som kan leda till att en del av vattnet hålls kvar. Ett vanligt – och effektivt – sätt att undvika undertryck är att öppna en handfull varmvattenkranar i hushållet – på så sätt släpper man in luft i beredaren, vilket underlättar tömningen. Tänk även på följande:

  • Om möjligt bör du mäta den vattenmängd som kommer ut ur beredaren – på så sätt försäkrar du dig om att inget vatten blir kvar inuti tanken. Led t.ex. vattnet in i en balja och jämför vattenmängden med beredarens tankvolym.
  • I de fall vattenmängden från tömningen inte motsvarar beredarens volym, har det sannolikt uppstått ett visst undertryck. Det enklaste sättet att tömma beredaren – förutsatt att beredaren ska bytas ut och slängas – är därför att borra ett hål i ytterhöljet och tömma beredaren på vatten den vägen.

Tänk på att inte alla varmvattenberedare är försedda med en separat avstängningsventil. I så fall måste man stänga av hela hushållets vattenförsörjning i syfte att kunna tömma beredaren.