Thermia varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Det svenska varumärket Thermia är ledande inom tillverkning av varmvattenberedare, värmepumpar och andra värmelösningar. Inom ramen för varumärket återfinns även beredare för hyreshus och kommersiella fastigheter.

Thermia logotyp
Logotyp för varumärket Thermia

Sponsrade länkar

Varumärket Thermia tillverkar en handfull olika s.k. fristående tankvarmvattenberedare, som kan användas i privathushåll och flerbostadshus. Bland beredarna, som är avsedda att tillgodose varmvattenförsörjningen i flerbostadsfastigheter, återfinns volymer på uppemot en kubikmeter.

Thermia och modeller

Inom ramen för varumärkets modellutbud finns en rad tankberedare med hög kvalitet. Vi vill i första hand påtala följande modeller:

  • Thermia SVR – klassiskt runda varmvattenberedare med ett volymspann mellan 30 och 100 liter. Tänk på att vattentemperaturen i denna beredarserie är fast inställd på 70 grader. Beredaren är försedd med blandventil.
  • Thermia MKR – det självklara valet för villaägaren, som behöver en stor daglig mängd tappvarmvatten för bad- eller duschbehov. Beredarnas tankvolymer är 200 respektive 300 liter. Uppvärmningen sker genom värmesköldar, som aldrig kommer i direktkontakt med varmvattnet. Detta bidrar till en ökad livslängd.
  • Thermia KBH – en effektiv varmvattenberedare som lämpar sig väl för montering i hyresfastigheter. Volymen pendlar mellan 220 liter och en kubikmeter. Beredarna är kompatibla med såväl pannor som med värmepumpar.

Utbudet av reservdelar till varmvattenberedare från Thermia – även äldre modellserier – är i huvudsak gott inom Sveriges gränser. Prisnivån på beredarna är däremot något lägre än hos motsvarande tillverkare som Nibe och Oso. Thermia är således ett utmärkt alternativ för personer som letar efter en billig, långlivad varmvattenberedare som går att reparera med reservdelar i original.

Thermia tillverkar en rad varmvattenberedare med tankvolymer bortåt en kubikmeter.