Tappvattenautomat till ackumulatortank

Sponsrade länkar

En tappvattenautomat monteras externt i anslutning till ackumulatortanken. Vattnet värms upp med hjälp av genomströmning – bara under den tid som varmvattnet tappas upp.

Ackumulatortank montering
Tappvattenautomaten monteras smidigt på ovansidan av ackumulatortanken.

Sponsrade länkar

En tappvattenautomat är ett fullgott alternativ till ackumulatortankar med slingor. En ackumulatortank med slingor – utan skiktningsplåtar – genererar vanligen en liten mängd varmvatten i de fall värmetillförseln till tanken inte är konstant. En tappvattenautomat kan hjälpa till att förbättra skiktningen i ackumulatortanken tack vare följande enkla konstruktion:

  • Tappvattenautomaten tar in vatten från toppen på ackumulatortanken, som regleras till en bestämd temperatur tack vare termostatstyrning. Automaten värmer upp vattnet med hjälp av genomströmning och pumpar in samma mängd kallvatten i ackumulatortanken som den förbrukar för varmvattenproduktion. Kallvattnet pumpas in i ackumulatortankens botten. Tappvattenautomaten garanterar med andra ord en fristående varmvattenförsörjning utan vare sig förrådsberedare eller slingor inne i själva tanken.
  • Tappvattenautomaten saknar en behållare med stora, stillastående mängder varmvatten, vilket försvårar möjligheterna för legionellabakterier att fortplanta sig.
  • En tappvattenberedare gör inte tanktoppen kall, utan tar tillvara varmvattnet, reglerar det till önskad temperatur och pumpar in kallt vatten på tankbotten.

Stor belastning på elnätet

Den enda nackdelen med tappvattenautomater är att de arbetar på mycket hög effekt i de fall vattnet i ackumulatortanken måste värmas upp helt från grunden, vilket t.ex. kan hända efter långa eldningsuppehåll i pannan. En normal tappvattenautomat måste i så fall köras på minst 10 kW, vilket innebär en enorm påfrestning på elnätet i ett normalt villahushåll. I de fall vattnet i ackumulatortanken är varmt från början, förbrukar tappvattenautomaten ingen energi förutsatt att termostaten fungerar ändamålsenligt. För att slippa onödigt höga elräkningar bör man alltså kontrollera termostaten regelbundet.

En tappvattenautomat genererar obegränsade mängder varmvatten – dock är den momentana elförbrukningen hög.