Säkerhetsventil till varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Säkerhetsventilen syftar till att släppa ut vatten ur varmvattenberedaren ifall trycket skulle bli för högt. Det är således normalt att det droppar regelbundet från säkerhetsventilen.

Varmvattenberedare rör
Denna varmvattenberedare är försedd med säkerhetsventil, men saknar däremot dräneringsrör. Vattnet från avtappningen riskerar således att spridas okontrollerat i badrummet.

Sponsrade länkar

Samtliga varmvattenberedare ska enligt lag vara försedda med säkerhetsventil. Denna syftar till att reglera trycket inuti beredartanken och släppa ut den mängd vatten som gör att trycket i beredaren blir för högt. I regel gäller att säkerhetsventiler på varmvattenberedare som används mycket också droppar mer – vatten som värms upp ökar nämligen i volym. Således får den som ofta leder in kallvatten – som sedan värms upp – räkna med att spillvattnet från ventilen droppar i princip konstant.

Koppla säkerhetsventilen till dräneringsrör

Ventilen bör om möjligt placeras i anslutning till ett dräneringsrör, som leder spillvattnet till en golvbrunn. Det finns nämligen gott om exempel på droppande säkerhetsventiler, som förorsakat vattenskador på grund av att dräneringsrör saknats helt och att vatten runnit ut på ömtåliga golv- och väggmaterial. Försäkringsbolagen brukar i regel ersätta skador förorsakade av läckande säkerhetsventiler.

Säkerhetsventil med avtappningsfunktion

Säkerhetsventilen fyller ytterligare en viktig funktion; den tappar varmvattenberedaren på vatten i de fall beredaren behöver rengöras, avkalkas eller monteras bort. Även i samband med avtappning är dräneringsröret således en viktig komponent. Vad gäller säkerhetsventiler kan dessa köpas billigt i något av de stora byggvaruhusen. Byggvaruhusens ventiler är i regel kompatibla med samtliga varmvattenberedare. Ventilen monteras nämligen inte på själva beredaren, utan snarare som en tilläggskoppling på den inkommande vattenledningen.