Liten varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Den som vill koppla in en varmvattenberedare till enskilda tappställen, t.ex. ett handfat i kolonistugan, har några olika valmöjligheter att ta ställning till.

Liten genomströmningsberedare
Liten varmvattenberedare i vilken varmvattnet värms upp med genomströmning. Nackdelen med denna beredare är dock den höga momentana energiförbrukningen.

Sponsrade länkar

Små varmvattenberedare lämpar sig bäst för enskilda tappställen, fritidshus, friggebodar, kolonistugor mm. Som spekulant på en liten varmvattenberedare bör man i första hand ta ställning till om man vill ha en tankberedare eller en s.k. genomströmningsberedare, som värmer tappvattnet direkt i samma stund som det tappas upp. Fördelen med den senare kategorin av små varmvattenberedare är att man slipper värma upp vatten i onödan på platser där med mycket litet behov av tappvarmvatten.

Genomströmningsberedare med hög effekt

Det mest fördelaktiga alternativet – ur energikostnadssynpunkt – är att installera en genomströmningsberedare till enskilda tappkranar. Problemet är dock att denna beredartyp inte kan kopplas in på vanliga tio ampers villasäkringar utan att man riskerar att proppen går så fort varmvattenberedare kombineras med en annan strömkälla.

Små burkberedare – dyra i inköp

I de fall elsystemet inte tillåter installation av direktberedare, blir en liten s.k. burkberedare det enda kvarvarande alternativet. Burkberedarna har en vattentank som värms upp med hjälp av ett värmeelement. Problemet är dock att små burkberedare är nästan lika dyra i inköp som större dito. De minsta beredarna – som i vanliga fall rymmer mellan tio och 15 liter hetvatten – kostar endast marginellt mindre än motsvarande beredartyp med en 100 liters vattentank. Den som väljer att installera en liten varmvattenberedare med tank, kan välja både liggande och stående modeller. Vid montering under diskbänksskåp – och liknande trånga utrymmen – är det emellertid viktigt att säkerhetsventilen är lättåtkomlig.

Välj mellan två typer av små varmvattenberedare – genomströmningsberedare eller burkberedare.