Liggande varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Långt ifrån alla varmvattenberedare kan monteras liggande – i de fall beredartypen möjliggör liggande montering finns detta angivet i bruksanvisningen. Räkna med ett stort varmvattenbortfall ifall en beredare felmonteras.

Varmvattenberedare och solpanel
Liggande varmvattenberedare förekommer ofta på hustak i anslutning till solpaneler. Tänk på att varmvattenberedare i regel monteras antingen stående eller liggande – samma modell kan inte monteras hur som helst.

Sponsrade länkar

De flesta varmvattenberedare fordrar stående montering. Värmeelementet är nämligen placerat på botten för att effektivt kunna värma upp hela vattenmängden. I takt med att vattnet värms upp stiger det sedan mot toppen. På så sätt uppstår en naturlig skiktning inne i varmvattenberedaren. I de fall en varmvattenberedare med bottenplacerat värmeelement monteras liggande, blir därför en naturlig konsekvens att den inte förmår värma lika stora mängder varmvatten som motsvarande stående beredare.

Särskilda modeller för liggande montering

De stora tillverkarna Nibe, Oso, Appliance och Thermia har särskilda modeller för liggande montering. Dessa är konstruerade för att minimera det varmvattenbortfall som exemplifieras ovan. Generellt gäller att ju större beredare man köper, desto viktigare blir placeringen. Små beredare med 10 till 30 liters volym brukar konstrueras för både liggande och stående montering. Däremot är det viktigt att en elektrisk varmvattenberedare med exempelvis 300 liters tankvolym monteras enligt instruktionsboken. Ett monteringsrelaterat vattenbortfall på 100 liter skulle annars kännas snopet för hushåll med en stor varmvattenåtgång.

Värmeväxlare och placering

För värmeväxlare med momentan vattenuppvärmning är placeringen mindre viktig – beredarna, som tar lite plats i anspråk, kan i regel monteras både liggande och stående. Tappvattenautomater som monterats i anslutning till ackumulatortankar kan emellertid ställa krav på en viss monteringsvinkel nära toppen av tanken.

De kända tillverkarna tillhandahåller särskilda beredarmodeller för liggande montering.