Spara pengar genom att köpa ny varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Privatpersoner, som står i begrepp att köpa ny varmvattenberedare, kan spara pengar även om de för stunden har en fungerande, äldre varmvattenberedare med bristfällig isolering.

Temperatur i varmvattenberedare
Köp en varmvattenberedare med reglerbar vattentemperatur – och värm alltid vattnet till minst 60 grader för att gardera dig mot spridning av legionella.

Sponsrade länkar

Privatpersoner som får sin huvudsakliga varmvattenförsörjning via äldre, eldrivna varmvattenberedare, kan vinna stort på att byta ut dessa mot nya modeller – i synnerhet ifall vattenförbrukningen i hushållet är hög. En ny beredare förbrukar – i ett normalhushåll – uppemot 1500 kW mindre el om året än en gammal dito; något som i första hand beror på den bristfälliga och nötta isoleringskvaliteten hos äldre beredare.

Faktorer att tänka på innan köp

Den som funderar på att införskaffa en ny varmvattenberedare bör ta ställning till följande omständigheter:

  • Ska varmvattenberedaren integreras i ackumulatortanken – eller bör vattenförsörjningen vara separerad från husets övriga uppvärmning? Den som vill integrera sin varmvattenförsörjning i värmesystemet, har en rad alternativa beredartyper att välja mellan – förrådsberedare, slingor i ackumulatortanken eller tappvattenautomat med genomströmning är några av många tänkvärda alternativ.
  • Hushållets storlek bör korrelera någotsånär med varmvattenberedarens volym. Tänk på att ett normalhushåll med fyra personer kan klara sig med en tvåhundraliters varmvattenberedare såvida man nöjer sig med dusch. Lägg till 100 liter ifall det finns ett badkar i hushållet – och åtminstone 150 liter om det finns ett bubbelbadkar.
  • Tänk på att välja korrosionsskydd efter rådande vattenkvalitet – energirådgivningen i din kommun kan ge tips och förslag på lämpliga beredartyper.

Riktpriset på en bra varmvattenberedare – med 200 liters tankvolym – bör vara 5000 kronor. För denna nätta penningsumma erhåller man en beredare från en renommerad tillverkare som Nibe, Thermia eller Oso.

Nya varmvattenberedare har bättre isoleringsstandard än gamla dito.