Installera varmvattenberedare

Sponsrade länkar

Att installera en tankberedare är dyrt ifall man väljer att anlita en rörmokare. Merparten av de s.k. tankberedarna tjänar man därför på att installera själv – men tänk på att följa vissa grundläggande anvisningar.

Installation av varmvattenberedare
Som privatperson kan man själv installera och underhålla de flesta varmvattenberedare och ackumulatortankar.

Sponsrade länkar

Som privatperson kan man spara många tusenlappar på att själv installera sin nyinköpta varmvattenberedare. Den genomsnittliga installationskostnaden – ifall man väljer att anliga rörmokare – uppgår i regel till ungefär samma belopp som priset på en medelbra tankberedare. Du som vill installera beredaren själv kan förslagsvis gå till väga enligt nedan:

  • Rita upp en skiss med mått, röranslutningar och kopplingar till beredarens vattenanslutningar. När du skissar bör du tänka på att lämna ett visst säkerhetsavstånd ovanför toppen för att anoden ska vara lättillgänglig. Likaså bör avtappningsventilen vara lättåtkomlig.
  • Merparten av beredarna monteras på väggen – montera därför väggfästet i enlighet med skissen och bruksanvisningarna. Häng därefter upp varmvattenberedaren på fästet.
  • Anslut rör med 15 millimeters diameter till klämringskopplingarna på beredarens ventilpaket. Tänk på att du behöver ett rör för ingående vatten, ett för utgående varmvatten samt ett rör till säkerhetsventilen. Om möjligt bör det senare röret dras till en golvbrunn i närheten av beredaren.
  • När alla rör är inkopplade kan beredaren fyllas med vatten.

Ventiler och säkerhetsutrustning

Den som installerar sin varmvattenberedare bör alltid installera en separat avstängningsventil på den inkommande kallvattenledningen. I annat fall måste man stänga av hela hushållets vattenförsörjning ifall man vill koppla från varmvattenberedaren tillfälligt eller permanent. Tänk även på att installera en backventil för att förhindra vatten från beredaren att tryckas tillbaka in i kallvattenledningen samt en säkerhetsventil som släpper ut vattnet vid högt tryck. Även säkerhetsventilen bör placeras på det inkommande röret – gärna mellan backventilen och varmvattenberedarens vatteninlopp – för att undvika att säkerhetsventilen släpper ut uppvärmt vatten. Blandventilen installeras däremot på utgående varmvattenledning – på så sätt kan det heta vattnet blandas med kallt vatten för att få lämplig temperatur på det tappvatten som leds vidare till tappställena.