Varmvatten med genomströmningsberedare

Sponsrade länkar

En genomströmningsberedare värmer kallvatten till färskt tappvarmvatten under tiden som vattnet tappas upp. Varmvattenberedare med genomströmning arbetar således med mycket hög effekt.

Genomströmningsberedare mekanism
Genomströmningsberedare lagrar inte varmvatten, utan värmer upp vattnet momentant i samband med att det rinner igenom beredaren.

Sponsrade länkar

Finessen med genomströmningsberedare är att de värmer upp färskt, hygiensikt tappvatten enbart när någon i hushållet tappar upp varmvatten. Genomströmningsberedare är därför mycket populära i sommarstugor och tillfälliga bostäder, som endast sporadiskt är i behov av tappvarmvatten. Tänk dock på att undvika att få in luft i genomströmningsberedaren, då luften kan bränna sönder värmeelementet. Begreppet genomströmningsberedare förväxlas ibland slarvigt med ackumulatortankar försedda med genomströmningsslingor för tappvatten. Här avses fristående beredare som inte integreras med fastighetens värmeförsörjning.

Fördelar och nackdelar med genomströmningsberedare

Den främsta fördelen med genomströmningsberedare är den låga energiåtgången och den obegränsade mängden med tappvarmvatten som beredaren förmår leverera. Beredaren tappar vidare upp färskt, hygieniskt varmvatten. Anledningen till att genomströmningsberedare sällan står för den centrala varmvattenförsörjningen i svenska villahushåll, hänför sig till det faktum att denna beredartyp medför otroliga påfrestningar på husets elnät. För att slippa duscha med snålmunstycket, bör varje tappställe vara försett med en genomströmningsberedare på minst 7 kW. Alternativet är naturligtvis en central varmvattenberedare – som levererar tappvarmvatten till samtliga tappställen i huset – med en effekt om ca 15 kW. Men i så fall kan bara två tappställen i hushållet tappa upp varmvatten samtidigt utan att vattnets temperatur sjunker drastiskt.

Genomströmningsberedare med termostat

I de fall man har problem med att tappvarmvatten från en större tankberedare inte blir varmt inom överskådlig tid – troligtvis beroende på att varmvattenberedaren är placerad långt ifrån själva tappstället – kan man installera en separat genomströmningsberedare med termostat i anslutning till kranen. Termostaten bryter enkelt effekten när varmvattnet från den ordinarie beredaren når fram till tappstället. Denna lösning bidrar totalt sett med en vattenbesparing, då man slipper spola bort onödiga mängder kallvatten innan vattnet nått önskad temperatur.

Den stora fördelen med genomströmningsberedare är att de värmer upp exakt den mängd varmvatten som behövs för stunden.