Varmvattenförsörjning med gasolvarmvattenberedare

Sponsrade länkar

Gasoldrivna varmvattenberedare har i regel en genomströmningsfunktion. Måttangivelsen i liter syftar inte på tankvolym, utan istället på mängden vatten som beredaren förmår värma upp per minut.

Pilotlåga gasolberedare
Gasolvarmvattenberedare har en ständigt brinnande pilotlåga, som blir större när ett ökat gasolflöde aktiveras av vattengenomströmningen.

Sponsrade länkar

Uppvärmningsfunktionen i gasoldrivna varmvattenberedare aktiveras mekaniskt genom att huvudbrännaren tänds samtidigt som varmvattentappningen påbörjas. Äldre gasolberedare behöver i regel ingen strömförsörjning alls. Moderna gasolberedare behöver emellertid kopplas till en svag spänning i de fall termostatreglage och temperaturangivningen sker via digital display.

Gasolberedare – fakta och funktion

Vad gäller funktionen hos gasolberedare kan det vara värt att känna till följande karakteristika:

  • Beredaren har en s.k. pilotlåga i standby, som antänds så fort varmvattenkranen öppnas.
  • Gasolberedare lagrar inget varmvatten, vilket gör att man kan duscha flera personer i rad utan att vattnet tar slut.
  • Genomströmningsfunktionen innebär en begränsning i den bemärkelsen att beredaren bara klarar av att värma vattnet med en begränsad temperaturhöjning i förhållande till vattnets ingångstemperatur. Ha som riktmärke att en bra gasolberedare bör klara av att värma vattnet med 30 grader.
  • Somliga gasolberedare kombineras med en eluppvärmd vattentank på några liter. Dessa s.k. kombiberedare kan drivas antingen på gasol eller på el, beroende på vilket alternativ som är billigast för stunden.

Säkerhetsrisken minimal hos moderna beredare

En påtaglig risk med äldre gasolberedare är att gasolläckage kan förorsaka allvarliga bränder – ett vanligt problem i flerbostadshus i före detta östblocksländer. Moderna gasolberedare är dock försedda med en tändsäkring som stänger av gasolförsörjningen ifall pilotlågan skulle slockna. Värt att notera är också att pilotlågan kan stängas av när beredaren inte används – ifall man t.ex. vill spara gasol. Möjligheten att stänga av gasolförsörjningen är särskilt viktig i de fall man monterar gasolberedaren i husvagnar, sommarstugor eller på andra platser som inte kräver någon varmvattenförsörjning alls under stora delar av året.

Dagens gasolberedare är utrustade med tändsäkring.