Ackumulatortank med slingor

Sponsrade länkar

En ackumulatortank med slingor – som alternativ till förrådsberedare – är kompatibel med olika typer av uppvärmningssystem – t.ex. solvärme.

Ackumulatortank med varmvatten
Stor ackumulatortank ansluten till fastighetens centrala värmesystem.

Sponsrade länkar

Den stora fördelen med ackumulatortankar med värmeslingor är möjligheten att sammankoppla tanken med många olika värmesystem. Tänk dock på att alltid ha en förvärmningsslinga nertill och en toppmonterad varmvattenslinga för att förbättra skiktningen inne i tanken. En förvärmningsslinga på tio meter – i kombination med en toppslinga på 15 meter – motsvarar t.ex. vattenkapaciteten hos en förrådsberedare med 200 liter. Den som vill vara på den säkra sidan, bör alltid överdimensionera slingornas längd för att generera en större tappvattenmängd.

Multipla energikällor till ackumulatortanken

Fördelen med ackumulatortankar är alltid att man kan koppla olika energikällor till tanken – och på så sätt optimera kostnaderna genom att använda det för tillfället mest ekonomiska uppvärmningsalternativet. Vattnet kan t.ex. värmas upp parallellt med vedpanna, värmepump, elpatron och solslingor. Varmvattenförsörjning med förrådsberedare är dock att föredra i de fall man har hårt vatten. Ackumulatortankarna är visserligen okänsliga för kalkavlagringar, men motsatsen gäller för själva slingorna. Tänk vidare på följande:

  • Undvik att koppla in flera parallella värmekällor i en tank utan skiktningsplåtar.
  • En slingtank saknar buffringsmöjligheter av varmvatten. För att vattnet inte ska förlora i temperatur i takt med att det används, krävs att tanken tillförs värme ofta – i regelbundna intervall. I de fall tillförseln av värme till tanken sker konstant, fungerar värmeslingorna som en värmeväxlare och kan därmed generera mycket stora mängder tappvatten.

Den som är missnöjd med skiktningen i sin ackumulatortank kan montera en extern tappvattenautomat till själva tanken; detta istället för att byta ut tanken mot en ny, motsvarande tank med skiktplåtar och förrådsberedare.

Fördelen med ackumulatortankar är att de är kompatibla med flera parallella värmesystem.